Personel Politikamız

Personelin işe alınması, her yıl verilen atama kontenjanları dahilinde, ihtiyaç duyulan unvanlar belirlenerek merkezi yerleştirme ile yapılmaktadır.

Görevde yükselme işlemleri ise, Üniversitemizin personel ihtiyaçları ve boş kadro durumuna göre "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" kapsamında yapılmaktadır.

Üniversitemiz personelinin yeterlilik ve performansının artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenerek ihtiyaç duyulan eğitimler verilmekte ve gerekli hallerde personel başka yerlerde düzenlenen eğitimlere gönderilmektedir.

Üniversitemiz personelinin yer değişikliği işlemleri ise ilgili birimlerin personel ihtiyaçları ve fiilen çalışılan birimin de uygun görmesi halinde  (eğitim durumları ve mesleki becerileri gözetilerek) yapılabilmektedir.

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, ilişkin 657 sayılı Kanun’unda yer alan disiplin hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Bu içerik 16.12.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1812 kez okundu.