MİSYON VİZYON


Resim

                

    Misyon 

   Bilgimizi ve tecrübemizi teknoloji ile birleştirerek Üniversitemizde görev yapan akademik, idari, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel ve geçici personelin özlük haklarını kanunlar ve yönetmeliklerin ön gördüğü şekilde zamanında, doğru ve süratle yürütmek, Üniversitemiz teşkilat şemasında bulunan birimlerimizin özlük işleri arasında koordinasyonu oluşturarak verimliliği sağlamak, Kurum personel politikasını belirlemek, üst yönetime insan gücü planlaması ile ilgili önerilerde bulunmak, eğitim programları planlaması ve uygulaması ile kurumumuz personelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

   Vizyon 

    Üniversitemizde görev yapan tüm personele verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirebilen, günün teknolojik gelişmelerine uyum sağlayabilen, girişimci, paylaşımcı ve dinamik bir daire başkanlığı olmak.


Resim
Bu içerik 10.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 4164 kez okundu.