Formlar


Resim Sözleşmeli Personel Beyan Form Resim Resim
Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
SGK Borçlanma Kesintileri Hakkında Dilekçe
 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Örnek Dilekçe

Hal Tercüme Evrakları

Personel Otomasyon Bilgi Formu
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuru Dilekçe Örneği
Doçentlik Sözlü Sınavına Başvuru Dilekçe Örneği
ÖYP Başvuru Dilekçe Örneği
İlişik Kesme Formu
Emeklilik Formu
Emeklilik Banka Tercih Dilekçe Örneği
Yurtiçi - Balkan Ülkeleri - Yurtdışı Bilimsel Aktivite Destek Talep Formu
Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi
Devlet Memurları Yemin Belgesi
Staj Değerlendirme Belgesi
Kefalet Senedi (2547 - 35. madde için)
Kefalet Senedi (Yurtdışı)
Mecburi Hizmet Yük. İçin Talep Formu form A
Mecburi Hizmet Yük. İçin Talep Formu form B
Kadro Talep Formu
Akademik ve İdari Personel İzin Formu
Sınavsız Lisansüstü Eğitime Başvuru Formu
Jüri Ücret Beyan Formu
Atama Beyan Formu
Hastalık İzin Onayı Formu
Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu
Personel Nakil Formu
YÖK Doktora Tez Araştırma Desteği Bilgi Formu
Mal Bildirim Formu
Doktor Öğretim Üyesi Atama Süreci Formu
Bilimsel Yayın Beyan Formu
Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Atama Süreci Formu
Tabip ve Diş Tabipleri İçin İlave Ödeme Beyannamesi
Sözlü Sınav Jüri Beyan Formu
Doçentlik e-sözlü Sınav Jüri Ücret Beyan Formu
Yetki Devri Formu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu  (657 Sayılı Kanun’un 48.maddesi A/8 bendi uyarınca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacaktır. Bu form (2 nüsha) bilgisayarda doldurularak Personel Daire Başkanlığına teslim edilecektir.)
 
 
Bu içerik 23.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 79092 kez okundu.