Formlar


Akademik ve İdari Personel İzin Formu
Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadroları Başvuru Dilekçe Örneği
Atama Başvuru Beyan Formu (Akademik)
Atama Başvuru Beyan Formu (İdari)
Atama Başvuru Beyan Formu (Sözleşmeli)
Araştırma Görevlisi ve Öğretim görevlisi Kadrolarına İlk Atamada İzlenecek Süreçlere İlişkin Form
Bilimsel Yayın Beyan Formu
Bilimsel Aktivite Destek Talep Formu
Devlet Memurları Yemin Belgesi
Doçentlik Sözlü Sınavına Başvuru Dilekçe Örneği
Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formu
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna İlk Atamada İzlenecek Süreçlere İlişkin Form
Doktora Tez Araştırma Desteği Formu
Emeklilik Belgesi
Emeklilik Banka Tercih Dilekçe Örneği
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Örnek Dilekçe
Hal Tercüme Evrakları
Hastalık İzin Onayı Formu
İlişik Kesme Formu
İlave Ödeme Beyanname Formu
Jüri 
Ücret Beyan Formu
Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi
Kefalet Senedi (2547 - 35. madde için)
Kefalet Senedi (Yurtdışı)
Mal Bildirim Formu
Mecburi Hizmet Yük. İçin Talep Formu form A
Mecburi Hizmet Yük. İçin Talep Formu form B
ÖYP Başvuru Dilekçe Formu
Personel Nakil Bildirim Formu
Personel Otomasyon Bilgi Formu
Sınavsız Lisansüstü Eğitime Başvuru Formu
Sözlü Sınav Yolluk Dilekçe Formu
Staj Değerlendirme Belgesi
Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu
Yetki Devri Formu

 
 
Bu içerik 23.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 95259 kez okundu.