4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ADAYLARIN DİKKATİNE (28.03.2023 TARİHLİ İLAN) (10.Duyuru)

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Koruma ve Güvenlik Personeli) (10. DUYURU)

 

Sözleşmeli Personel başvuru sonuçları;

       28.03.2023 tarihli ilana başvuruda bulunan ve alınmaya hak kazanan Koruma ve Güvenlik Personeli adaylarından süresi içerisinde evraklarını teslim etmeyen veya ilan şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine KPSS puan sıralaması dikkate alınarak Yedek listeden Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların çağırılmasına karar verilmiştir.

Aşağıda isimleri yazılı  yedek adayların 27 Ekim 2023 Cuma günü  mesai bitimine kadar  istenilen belgeleri Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi EDİRNE adresine (eksiksiz olarak) elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen adaylardan da süresi içerisinde istenilen belgeleri ulaştırmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine diğer yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

117  pozisyon kodlu Koruma ve Güvenlik Personeli başvurularında Asıl olarak atanmaya hak kazanan yedek adayların Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında başvuru özel şartlarını (vücudunu görünür yerlerinde dövmesi bulunmamak) tespiti ve hassas boy/kilo ölçümleri için;

Evrak teslimi ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı (Üniversite Hastanesi) / Balkan Yerleşkesi / Merkez / Edirne adresine gönderilecektir.

Söz konusu ölçüme katılmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

Ölçüm sonuçları pdb.trakya.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

Bu ilan (duyuru) tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER

1)Diploma (Çıkış Belgesi) aslı veya noter onaylı sureti ve mezuniyet belgesi e- devlet çıktısı

2)2 adet fotoğraf

3)Adli Sicil Kayıt belgesi (“resmi kuruma verilmek üzere” e-devlet çıktısı geçerlidir)

4)Adaylardan;

a) Muaf ve tecilli olanlar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı geçerlidir)

b) Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi (aslı ve fotokopisi),

5)Sözleşmeli Personel beyan formu.   (https://pdb.trakya.edu.tr/ formlar kısmında yer alan beyan formunun doldurularak imzalandıktan sonra başvuru evrakları ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.)

6) Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının göreve başlama tarihini takip eden en geç 3 ay içerisinde işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporunu vermeleri zorunludur.

 

 POZİSYON KODU: 117

UNVANI        : KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ (ÖNLİSANS/ERKEK)

 

SIRA

TC

AD

SOYAD

PUAN

DURUM

1

13*******92

 

 

ŞE****

Sİ****

 

66,14572

 

ASIL

 

 

Bu içerik 23.10.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 5312 kez okundu.